Thursday, July 11, 2013หนึ่งคน...หนึ่งความฝัน 
ไม่ว่ามันคืออะไร 
หากเรายังคงเก็บมันไว้ในใจ 
ความเป็นจริงจะเจ็บปวดแค่ไหน
สิ่งที่ทําให้มันผ่านพ้นไปได้ 
คือการรอคอย
ที่แม้มัน...อาจไม่มีวันเป็นจริง

จากเพลง "ฝันส่วนตัว"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ส่วนตัวผมก็ยังคงรอคอย ในวันที่ ความฝันและความจริง  เป็นสิ่งเดียวกัน

0 comments:

Post a Comment